Aanvraag om omgevingsvergunning een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie O, nummer 2434, Pastoor Rudingpad 12, 7587 AP de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser O 2434
Publicatiedatum
26-06-2019

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Uitbreiden van een bedrijfshal van de carnavalsvereniging op het perceel kadastraal bekend LSR00, sectie O, nummer 2434, Pastoor Rudingpad 12, 7587 AP de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.