Verleende vergunning APV en bijzondere wetten in het park aan de Hoofdstraat 76, 7586 BV Overdinkel

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BV 76
Publicatiedatum
17-09-2019
Einddatum
29-10-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten in het park aan de Hoofdstraat 76, 7586 BV Overdinkel

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Parochie Maria Vlucht voor het houden van de Gerardus Majella Bedevaart op 20 oktober 2019 van 10:30 uur tot 15:00 uur in het park aan de Hoofdstraat 76, 7586 BV Overdinkel.
Datum bekendmaking 17 september 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.