Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet Sint Maartenstraat 57, 7581 AK Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7581AK 57
Publicatiedatum
15-07-2019
Einddatum
26-08-2019
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet Sint Maartenstraat 57, 7581 AK Losser

Op grond van artikel 30a van de Drank- en Horecawet is het aanhangsel behorende bij de Drank- en Horecavergunning gewijzigd van:
 

Beschrijving

Café “ ’t Raedthuys” gevestigd aan de Sint Maartenstraat 57, 7581 AK Losser.
Datum bekendmaking 15 juli 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.