Sloopmelding Judithhoeveweg 5, 7582 PA Losser

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7582PA 5
Publicatiedatum
24-07-2019
Kaart behorende bij: Sloopmelding Judithhoeveweg 5, 7582 PA Losser

Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Saneren van asbesthoudende materialen op het perceel Judithhoeveweg 5, 7582 PA Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.