Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie O, nummer 1383 nabij Essenweg 2, 7587 PT de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587PT 2
Publicatiedatum
24-07-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie O, nummer 1383 nabij Essenweg 2, 7587 PT de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van een boom op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie O, nummer 1383 nabij Essenweg 2, 7587 PT de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.