Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied partiële herziening Bentheimerstraat 105 De Lutte”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587NG 105
Publicatiedatum
23-01-2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 24 januari 2019 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied partiele herziening Bentheimerstraat 105 De Lutte”.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan voorziet in de wijziging van de bestemming ‘Kantoor’ naar de bestemming ‘Wonen’ ter plaatse van het perceel Bentheimerstraat 105 De Lutte. 

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied partiele herziening Bentheimerstraat 105 De Lutte” kan met ingang van 24 januari 2019 tot en met 21 maart 2019 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

 

Procedure

Zienswijzen


Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

 

Losser, 23 januari 2019

 

Publicatie
1.            De week van Losser

2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant

Bijlagen