Besluit omgevingsvergunning Kloppenstraat 10A t/m D, 7581 ED Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7581ED 10
Publicatiedatum
15-05-2019
Einddatum
26-06-2019
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Kloppenstraat 10A t/m D, 7581 ED Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning in te trekken voor het verbouwen van en kinderdagverbljft tot vier wooneenheden op het perceel Kloppenstraat 10A t/m D, 7581 ED Losser.
Datum bekendmaking 15 mei 2019. 
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.