Aanvraag om omgevingsvergunning Nitertweg 21, 7582 PV Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582PV 21
Publicatiedatum
18-09-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Nitertweg 21, 7582 PV Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen van zonnepanelen op het perceel Nitertweg 21, 7582 PV Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.