Aanvraag om omgevingsvergunning Bentheimerdijk 5, 7588 PH Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PH 5
Publicatiedatum
18-09-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Bentheimerdijk 5, 7588 PH Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verbouwen van een schuur tot werktuigenberging op het perceel Bentheimerdijk 5, 7588 PH Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.