Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet Brinkstraat 41, 7581 DB Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581DB 41
Publicatiedatum
09-07-2019
Einddatum
20-08-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet Brinkstraat 41, 7581 DB Losser

Op grond van artikel 30a van de Drank- en Horecawet is het aanhangsel behorende bij de Drank- en Horecavergunning gewijzigd van:
 

Beschrijving

‘t Wiefke gevestigd aan de Brinkstraat 41, 7581 DB Losser.
Datum bekendmaking 9 juli 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.