Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Mensmanweg 11, 7588 PG Beuningen

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7588PG 11
Publicatiedatum
05-07-2019
Einddatum
16-08-2019
Kaart behorende bij: Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Mensmanweg 11, 7588 PG Beuningen

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:
 

Beschrijving

T.J.F. Spit, Lindestraat 37, 7572 TX Oldenzaal, voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het evenement ‘Menwedstrijd’ in Beuningen op de volgende dagen en tijden:
-    Vrijdag 30 augustus van 18:00 uur tot 21:00 uur;
-    Zaterdag 31 september van 10:00 uur tot 21:00 uur;
-    Zondag 1 september van 13:00 uur tot 18:00 uur. 
Datum bekendmaking: 5 juli 2019.
 

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten een de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.