Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie D, nummer 3752 nabij Denekamperstraat 26, 7588 PW Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser D 3752
Publicatiedatum
17-04-2019

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

 

Beschrijving

Kappen van een eikenboom op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie D, nummer 3752 nabij Denekamperstraat 26, 7588 PW Beuningen.

 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.