Aanvraag om omgevingsvergunning Kloppenstraat 1, 7581 EA Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
16-01-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Kloppenstraat 1, 7581 EA Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Uitbreiden van een woning ten behoeve van mantelzorg op het perceel Kloppenstraat 1, 7581 EA Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.