Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet Bentheimerstraat 25, 7587 ND de Lutte

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587ND 25
Publicatiedatum
01-05-2019
Einddatum
12-06-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet Bentheimerstraat 25, 7587 ND de Lutte

Op grond van artikel 30a van de Drank- en Horecawet is het aanhangsel behorende bij de Drank- en Horecavergunning gewijzigd van:
 

Beschrijving

Pannenkoekhoes ‘De Stroper’ gevestigd aan de Bentheimerstraat 25, 7587 ND de Lutte.
Datum bekendmaking 1 mei 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.