Stookontheffing Koopsweg 16, 7587 PM de Lutte

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587PM 16
Publicatiedatum
07-05-2019
Einddatum
18-06-2019
Kaart behorende bij: Stookontheffing Koopsweg 16, 7587 PM de Lutte

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer is ontheffing verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer. 
Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de stookseizoenen, van 1 november tot en met 30 april in de jaren 2019/2020, 2020/2021 en 2021/2022 voor het volgende perceel:
 

Beschrijving

Koopsweg 16, 7587 PM de Lutte, kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 5816.
Datum bekendmaking 7 mei 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.