Gebruiksmelding Lutterstraat 4, 7581 BV Losser

Type bekendmaking
gebruiksvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7581BV 4
Publicatiedatum
15-05-2019
Kaart behorende bij: Gebruiksmelding Lutterstraat 4, 7581 BV Losser

Op grond van artikel 1.18 van het Bouwbesluit 2012 is een gebruiksmelding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Brandveilig gebruiken van Oldenhove en Sint Maartens-Stede op het perceel Lutterstraat 4, 7581 BV Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende gebruiksmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het hier niet mee eens zijn kunnen de gemeente verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.