Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet in het centrum van Losser tijdens de boerenmarkt

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
01-02-2019
Einddatum
15-03-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet in het centrum van Losser tijdens de boerenmarkt

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende Drank- en Horecavergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Centrum Management Losser, mevrouw M. Dieperink, voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens twee ‘bijzondere’ gelegenheden van de boerenmarkt in het centrum van Losser: ‘Smokkelboerenmarkt’ op 30 maart 2019 van 10.00 uur tot 17.00 uur en ‘Proeverij Losser’ op 28 september 2019 van 10.00 uur tot 17.00 uur. 
Datum bekendmaking,  1 februari 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.