Tijdelijke verkeersmaatregelen ter plaatse van de Drielandweg, Beerninksweg en Invalsweg

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
06-02-2019
Einddatum
20-03-2019
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregelen ter plaatse van de Drielandweg, Beerninksweg en Invalsweg

Tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met het houden van het Champions Tour klootschieten, op zaterdag 23 februari 2019, de noodzaak aanwezig is om ter plaatse van de Drielandweg, 
Beerninksweg en Invalsweg tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen, en in beide richtingen gesloten 
te verklaren, met uitzondering van aanwonende, de volgende weg(en): 
 

Beschrijving

-     Grensweg, vanaf Ravenhorsterweg tot aan Drielandweg; 
-     Drielandweg, vanaf Hajanweg tot aan Kolkersweg; 
-     Beerninksweg, vanaf Ruhenbergerweg tot aan Drielandweg; 
-     Hajanweg, vanaf Ruhenbergerweg tot aan Drielandweg, 
op de volgende dag(en) en tijden: 
-     Zaterdag 23 februari 2019, vanaf 08:30 uur tot 14:30 uur. 
Datum bekendmaking: 6 februari 2019.
 

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.