Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet Sint Maartenstraat 57, 7581 AK Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AK 57
Publicatiedatum
29-05-2019
Einddatum
10-07-2019
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet Sint Maartenstraat 57, 7581 AK Losser

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:
 

Beschrijving

De heer P. Naafs, Sint Maartenstraat 57, 7581 AK Losser voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het 90’s festival, pré Mallorcaparty en het Speciaal bier festival, Sint Maartenstraat 57, 7581 AK Losser op de volgende dagen en tijden:
o    vrijdag 5 juli 2019 van 20:00 uur tot 02:00 uur;
o    zaterdag 6 juli 2019 van 20:00 uur tot 02:00 uur;
o    zondag 7 juli van 13:00 uur tot 19:00 uur. 
Datum bekendmaking: 29 mei 2019.
 

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten een de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.