Melding Activiteitenbesluit op grond van de Wet milieubeheer Binkhorsterkerkpad 14-16, 7587 RA de Lutte

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7587RA 14
Publicatiedatum
11-09-2019
Kaart behorende bij: Melding Activiteitenbesluit op grond van de Wet milieubeheer Binkhorsterkerkpad 14-16, 7587 RA de Lutte

Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend voor:
 

Beschrijving

Het vervangen van een grasdrukmeet- en regelstation Has/B aan de Binkhorsterkerkpad 14-16, 7587 RA de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met de afdeling VH.