Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Brinkstraat 36, 7581 GD Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581GC 38
Publicatiedatum
04-12-2019
Einddatum
15-01-2020
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Brinkstraat 36, 7581 GD Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Stichting Carnaval Losser, Brinkstraat 38, 7581 GD Losser voor het houden van de opkomstfeesten van de Gaffel Aöskes bij Café Smit in het centrum van Losser op de volgende dagen en tijden:
-    Vrijdag 3 januari 2020 van 19:00 uur tot 02:00 uur;
-    Zaterdag 4 januari 2020 van 19:00 uur tot 02:00 uur;
-    Zondag 5 januari 2020 van 12:00 uur tot 21:00 uur;
-    Vrijdag 10 januari 2020 van 19:00 uur tot 02:00 uur 
-    Zaterdag 11 januari 2020 van 19:00 uur tot 02:00 uur. 
Datum bekendmaking 4 december 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.