Stookontheffing Oldenzaalsestraat 134, 7581 PW Losser

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581PW 134
Publicatiedatum
02-12-2019
Einddatum
13-01-2020
Kaart behorende bij: Stookontheffing Oldenzaalsestraat 134, 7581 PW Losser

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer is ontheffing verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer. 
Voor het verbranden van takken en snoeihout ten behoeve van een vreugdevuur (paasvuur) op 2e paasdag in 2020 voor het volgende perceel:
 

 

Beschrijving

Oldenzaalsestraat 134, 7581 PW Losser, kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 9824.    
Datum bekendmaking 2 december 2019
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.