Aanvraag om omgevingsvergunning een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummer 1354 nabij de Ruhenbergerweg in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser Q 1354
Publicatiedatum
11-12-2019

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

(Ver)leggen van een waterleiding en elektrakabel op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummer 1354 nabij de Ruhenbergerweg in Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.