Aanvraag om omgevingsvergunning Gronausestraat 329, 7585 PB Glane

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7585PB 329
Publicatiedatum
11-12-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Gronausestraat 329, 7585 PB Glane

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van een boom uit een voortuin op het perceel Gronausestraat 329, 7585 PB Glane.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.