Aanvraag om omgevingsvergunning Siemertweg 1A, 7587 MH de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587MH 1 A
Publicatiedatum
29-05-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Siemertweg 1A, 7587 MH de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

 

Beschrijving

Verbouwen van een schuur/dierenartspraktijk tot appartement/dierenartspraktijk op het perceel Siemertweg 1A, 7587 MH de Lutte.


 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.