Ontwerp-bestemmingsplan “Overdinkel 2014, herziening Invalsweg naast 8a”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586RC 8 a
Publicatiedatum
10-04-2019
Kaart behorende bij: Ontwerp-bestemmingsplan “Overdinkel 2014, herziening Invalsweg naast 8a”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 11 april 2019 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt  het ontwerp-bestemmingsplan “Overdinkel 2014, herziening Invalsweg naast 8a” met ID nummer NL.IMRO.0168.BP0010PH03-0301.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan betreft het voornemen om aan de Invalsweg in Overdinkel naast nummer 8a de bouw van één woning mogelijk te maken, alsmede het wijzigen de bestemming van een drietal als tuin in gebruik zijnde percelen met een agrarische bestemming te wijzigen in een woonbestemming (tuin behorende bij een drietal woningen).

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Overdinkel 2014, herziening Invalsweg naast 8a” kan met ingang van donderdag 11 april 2019 tot en met woensdag 22 mei  2019 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 10 april 2019

Publicatie
1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant

Bijlagen