Aanvraag om omgevingsvergunning Dorpstraat 1A, 7587 AA de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587AA 1 A
Publicatiedatum
04-09-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Dorpstraat 1A, 7587 AA de Lutte

Aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor het:
 

Beschrijving

Vervangen van handelsreclame op het perceel Dorpstraat 1A, 7587 AA de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.