Verleende vergunning APV en bijzondere wetten op het trottoir aan de Brinkstraat naast huisnummer 19 in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
26-02-2019
Einddatum
09-04-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten op het trottoir aan de Brinkstraat naast huisnummer 19 in Losser

Op grond van artikel 5:17 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

A.J.M. de Groot, voor het innemen van een standplaats met een verkoopwagen voor de verkoop van zuivelkaas en worstsoorten op de vrijdagen van 09.00 tot 18.00 op het trottoir aan de Brinkstraat naast huisnummer 19 in Losser voor de duur van 3 jaar van 1 maart 2019 tot 1 maart 2021. 
Datum bekendmaking 26 februari 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.