Aanvraag om omgevingsvergunning Voortmansweg 5, 7588 PX Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PX 5
Publicatiedatum
13-03-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Voortmansweg 5, 7588 PX Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Gedeeltelijk herbouwen en verbouwen van een woning en het bouwen van een wagenberging op het perceel Voortmansweg 5, 7588 PX Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.