Aanvraag om omgevingsvergunning Appelvinkstraat 35, 7587 BE de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587BE 35
Publicatiedatum
13-03-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Appelvinkstraat 35, 7587 BE de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Uitbreiden van een woning met een erker/uitbouw en een opbouw op het bestaande platte dak op het perceel Appelvinkstraat 35, 7587 BE de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.