Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Rhododendronlaan 7, 7587 NL de Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587NL 7
Publicatiedatum
08-08-2018
Einddatum
19-09-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Rhododendronlaan 7, 7587 NL de Lutte

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Landgoedhotel De Wilmersberg, Rhodondendronlaan 7, 7587 NL De Lutte voor het houden van een Openluchtconcert in de tuin van het Landgoedhotel op zondag 9 september 2018 van 12.00 uur tot 18.00 uur.
Datum bekendmaking 31 juli 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.