Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Hoofdstraat 270, 7586 BX Overdinkel

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BX 270
Publicatiedatum
08-08-2018
Einddatum
19-09-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Hoofdstraat 270, 7586 BX Overdinkel

Op grond van artikel 30b van de Wet op de kansspelen is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Café de Herberg, Hoofdstraat 270, 7586 BX in Overdinkel voor het aanwezig hebben  
van twee kansspelautomaten gedurende het tijdvak van 27 juli 2018 tot en met 26 juli 2019. ¹
Datum bekendmaking 26 juli 2018
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.