Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 8922, nabij Willibrordlaan 14, 7581 DR Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581DR 14
Publicatiedatum
08-08-2018
Einddatum
19-09-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 8922, nabij Willibrordlaan 14, 7581 DR Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Realiseren van een uitrit op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 8922, nabij Willibrordlaan 14, 7581 DR Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.