Aanvraag om omgevingsvergunning Spinnersweg 25, 7586 CD Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586CD 25
Publicatiedatum
08-08-2018
Einddatum
19-09-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Spinnersweg 25, 7586 CD Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een berging en het hiervoor afwijken van het bestemmingsplan op het perceel Spinnersweg 25, 7586 CD Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.