Aanvraag om omgevingsvergunning Ruhenbergerweg 21, 7586 RE Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586RE 21
Publicatiedatum
08-08-2018
Einddatum
19-09-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Ruhenbergerweg 21, 7586 RE Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Afwijken van de voorschriften van het bestemmingsplan, het wijzigen van de inrichting, het uitvoeren van werkzaamheden, het aanleggen van een inrit op het perceel Ruhenbergerweg 21, 7586 RE Overdinkel. Het gaat hierbij om een omgevingsvergunning eerste fase.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.