Sloopmelding Narcisstraat 17, 7581 TH Losser

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7581TH 17
Publicatiedatum
07-11-2018
Einddatum
19-12-2018
Kaart behorende bij: Sloopmelding Narcisstraat 17, 7581 TH Losser

Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel Narcisstraat 17, 7581 TH Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.