Rectificatie verlengen beslistermijn Glanergrensweg 16, 7585 PG Glane

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7585PG 16
Publicatiedatum
07-11-2018
Einddatum
19-12-2018
Kaart behorende bij: Rectificatie verlengen beslistermijn Glanergrensweg 16, 7585 PG Glane

.

Beschrijving

Rectificatie
Ten onrechte is op woensdag 31 oktober 2018 gepubliceerd dat de beslisdatum van een aanvraag om omgevingsvergunning voor het aanleggen van verharding en het plaatsen van lichtmaten op het perceel Glanergrensweg 16, 7585 PG is verlengd tot uiterlijk 30 november 2018. De beslistermijn van de aanvraag is niet verlengd maar wel de termijn voor het aanleveren van aanvullende gegevens. 

Procedure

.