Aanvraag om omgevingsvergunning naast De Zoeker Esch 12, 7582 CN Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582CN 12
Publicatiedatum
07-11-2018
Einddatum
19-12-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning naast De Zoeker Esch 12, 7582 CN Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een bedrijfshal op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser LSR00, sectie I, nummer 9124, naast De Zoeker Esch 12, 7582 CN Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.