Stookontheffing Schaapskooiweg 2, 7586 RJ Overdinkel

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586RJ 2
Publicatiedatum
07-03-2018
Einddatum
18-04-2018
Kaart behorende bij: Stookontheffing Schaapskooiweg 2, 7586 RJ Overdinkel

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer is ontheffing verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer tijdens het stookseizoen welke loopt van 1 november tot en met 30 april.
Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de stookseizoenen in de jaren 2016/2017, 2017/2018 en 2018/2019 en het houden van een vreugdevuur op eerste paasdag in 2018, 2019 en 2020 op een perceel gelegen aan de:
 

Beschrijving

Schaapskooiweg 2, 7586 RJ Overdinkel.
Datum bekendmaking 23 februari 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.