Aanvraag om omgevingsvergunning Sportlaan 38, 7581 BZ Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581BZ 38
Publicatiedatum
07-03-2018
Einddatum
18-04-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Sportlaan 38, 7581 BZ Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van 1 eik op het perceel Sportlaan 38, 7581 BZ Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.