Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Diepenbrocklaan 41, 7582 CX Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7582CX 41
Publicatiedatum
06-06-2018
Einddatum
18-07-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Diepenbrocklaan 41, 7582 CX Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Muziekschool De Sleutel, mevrouw M. Haitjema-Bauhuis, Diepenbrocklaan 41, 7582 CX in Losser voor het houden van de Week van de Amateurkunst op verschillende plekken in het centrum van Losser op de volgende dagen en tijden:
Vrijdag 8 juni 2018 van 18.00 uur tot en met 21.00 uur;
Zaterdag 9 juni 2018 van 14.30 uur tot en met 20.00 uur;
Zondag 10 juni 2018 van 12.00 uur tot en met 16.00 uur¹.
Datum bekendmaking 29 mei 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.