Mobiel puinbreken Strootsweg 1, 7586 RR Overdinkel

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7586RR 1
Publicatiedatum
06-06-2018
Einddatum
18-07-2018
Kaart behorende bij: Mobiel puinbreken Strootsweg 1, 7586 RR Overdinkel

Bij de gemeente Losser is een kennisgeving krachtens artikel 4 van het Besluit mobiele puinbrekers ten behoeve van de voorgenomen inzet van een mobiele puinbreker ingediend door:
 

Beschrijving

Loonbedrijf Beusink bv, Vredensebaan 1a, 7157 GB Rekken. 
Locatie waar de mobiele puinbreker wordt ingezet: Strootsweg 1, 7586 RR Overdinkel.
Periode: 14 juni 2018 – 22 juni 2018.
Verwachte hoeveelheid: 1.800.00 ton.
Aard bouw- en sloopafval: gemengd puin.
Geluid (bronvermogen): 
Aantal dagen dat de installatie wordt ingezet: 4,8 dagen.
 

Procedure

Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar in te dienen. Het gaat uitsluitend om de melding van het werk. Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoon 053-5377391.