Aanvraag om omgevingsvergunning Winkelscholtweg 2, 7587 GC de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587GC 2
Publicatiedatum
06-06-2018
Einddatum
18-07-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Winkelscholtweg 2, 7587 GC de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van een boom op het perceel Winkelscholtweg 2, 7587 GC de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.