Aanvraag om omgevingsvergunning Kerkhofweg 263, 7586 AG Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586AG 263
Publicatiedatum
06-06-2018
Einddatum
18-07-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Kerkhofweg 263, 7586 AG Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Uitbreiden van een woning op het perceel Kerkhofweg 263, 7586 AG Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.