Verleende vergunning APV en bijzondere wetten naast Brinkstraat 19, 7581 GB Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581GB 19
Publicatiedatum
26-11-2018
Einddatum
07-01-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten naast Brinkstraat 19, 7581 GB Losser

Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Van Vu, J.H. Molkenboerstraat 57, 7574 XG Oldenzaal tot het innemen van een standplaats met een  verkoopwagen voor de verkoop van Vietnamese bakproducten op de vrijdagen van 10.00 uur tot 17.00 uur op het parkeerterrein bij de R.K. kerk aan de Plechelmusstraat 7, 7587 NH de Lutte en op de zaterdagen van 10.00 uur tot 17.00 uur op het trottoir naast Brinkstraat 19, 7581 GB Losser voor de duur van 3 jaar van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021.   
Datum bekendmaking 26 november 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.