Melding Activiteitenbesluit op grond van de Wet milieubeheer Glanergrensweg 12A, 7585 PG Glane

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7585PG 12 A
Publicatiedatum
05-12-2018
Kaart behorende bij: Melding Activiteitenbesluit op grond van de Wet milieubeheer Glanergrensweg 12A, 7585 PG Glane

Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend voor:
 

Beschrijving

Een rioolgemaal aan de Glanergrensweg 12A, 7585 PG Glane.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met de afdeling VH.