Aanvraag om omgevingsvergunning Glanerbrugstraat 24, 7585 PL Glane

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7585PL 24
Publicatiedatum
05-12-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Glanerbrugstraat 24, 7585 PL Glane

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen van een blokhut op het perceel Glanerbrugstraat 24, 7585 PL Glane.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.