Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel nabij Zoekerveldweg/aansluiting Zwaferinksweg en nabij Bethlehemsweg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
31-10-2018
Einddatum
12-12-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel nabij Zoekerveldweg/aansluiting Zwaferinksweg en nabij Bethlehemsweg

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van een eik op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummer 282, nabij Zoekerveldweg/aansluiting Zwaferinksweg en het kappen van een populier op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 4760, nabij Bethlehemsweg 6, 7581 PR Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.