Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraat bekend LSR00, sectie I, nummer 9123 nabij Leusinkweg 12, 7582 CM Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582CM 12
Publicatiedatum
31-01-2018
Einddatum
14-03-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraat bekend LSR00, sectie I, nummer 9123 nabij Leusinkweg 12, 7582 CM Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

Bouwen van een bedrijfshal met kantoor op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie I, nummer 9123 nabij Leusinkweg 12, 7582 CM Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.