Aanvraag om omgevingsvergunning Braakstraat 2-26, 7581 EZ Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581EZ 2
Publicatiedatum
31-01-2018
Einddatum
14-03-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Braakstraat 2-26, 7581 EZ Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

Aanbouwen van een kantoorruimte behorende bij appartementencomplex ’t Zijland op het perceel Braakstraat 2-26, 7581 EZ Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.